กิจกรรมครบวงจร

ละลายพฤติกรรม - กิจกรรมเกมต่าง ๆ เป็นตัวช่วยใน การหล่อหลอม และ ทำให้คนในองค์กร รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ให้เราได้เป็น ส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของคุณ

  • เลขที่ประกาศ : 2021030900010
  • วันที่ : 2021-03-09
  • เข้าชม : 1039
ละลายพฤติกรรม - กิจกรรมเกมต่าง ๆ เป็นตัวช่วยใน การหล่อหลอม และ ทำให้คนในองค์กร รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ให้เราได้เป็น ส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของคุณ
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ราคาขาย (บาท)
0
ช่องทางการติดต่อ
089 874 0066
รายละเอียด
เกี่ยวกับ
The power of the collaborative working. พลัง.... ของการทำงานเป็นทีม
http://www.atvphuket.com/pka1tb.html

ข้อมูลเพิ่มเติม
ทุกองค์กร ที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนใหญ่จะมี บุคคลากรที่รู้ เข้าใจ และเข้าถึงการทำงานระบบทีม และเป็นทีม
การส่งเสริมให้บุคลากร ได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึง ธรรมชาติของคนอื่น และการทำงานเป็นทีมได้นั้น จะช่วยลด ปัญหา ความขัดแย้ง การสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ ยังผลให้ส่งเสริม มวลความความสุขในที่ทำงาน ผลงานของส่วนตัวและส่วนรวมจะดีขึ้น พร้อมด้วย ความทุ่มเท ความรัก ความสามัคคี ดลอดจนความภาคภูมิใจในองค์กร

พิกัด
https://goo.gl/maps/LAfn8YUhb5aXqMjk9