กิจกรรมครบวงจร

ค่ายฉลาดคิด Smart IQ Camp รุ่น 24 - พัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ในรูปแบบบูรณาการ

 • เลขที่ประกาศ : 2021031200011
 • วันที่ : 2021-03-12
 • เข้าชม : 518
ค่ายฉลาดคิด Smart IQ Camp รุ่น 24 - พัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ในรูปแบบบูรณาการ

ราคาขาย (บาท)
6,900
ช่องทางการติดต่อ
0839039956
รายละเอียด
ค่ายพัฒนาปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) พัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ในรูปแบบบูรณาการ ให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้ในภารกิจนักสืบอัจฉริยะ ที่ทั้งสนุก ตื่นเต้น ชวนติดตาม ต้องใช้ความรู้ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาแก้ไขปัญหาจากเหตุไปหาผล และจากผลไปหาเหตุ ฝึกฝนวิธีการคิดหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปหลักการและแนวคิด

ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น ก็มักเป็น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร วิธีคิดของผู้ที่มีปัญญาด้านตรรกศาสตร์จะโดดเด่นตรงที่ใช้วิธีคิดจากเหตุไปหาผล หรือจากผลไปหาเหตุ กิจกรรมค่ายฉลาดคิด (Smart IQ Camp) ใช้วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบเกมนักสืบอัจฉริยะ ให้เด็กได้ผจญภัยกับภารกิจไขปริศนาคดีต่างๆ แก้ปัญหาเพื่อผ่านไปยังด่านต่อๆไป ซึ่งเป็นรูปแบบที่เด็กที่โดดเด่นด้านนี้จะชื่นชอบเป็นพิเศษ ทำให้กระบวนการเรียนรู้ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดกว้างอย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนวิธีคิดหลากหลายรูปแบบ เสริมสร้างปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์

 2. เพื่อให้เด็กสามารถนำทักษะที่ได้ฝึกฝน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ วัตถุประสงค์รอง

 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมค่าย 4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า กลุ่มเป้าหมาย เด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุ 7-15 ปี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (ตุลาคม 2563)


สถานที่ -

ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

การเตรียมตัวมาค่าย

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนัดหมายการเดินทาง การเตรียมตัวไปค่าย เรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในค่าย และข้อมูลประกอบอื่นๆ ให้กับน้องๆ และผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับค่ายฯ ดังนี้ครับ


สิ่งของที่ต้องเตรียมไปค่าย


 1. เสื้อผ้าเตรียมไปให้พอกับจำนวนวันที่อยู่ค่าย ไม่ต้องส่งซักหรือซักเอง เพราะคงไม่มีเวลาเพียงพอ ยกเว้นการซักเล็กๆ น้อยๆ

 2. ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ (สำหรับออกกำลังกายตอนเช้า) และชุดกีฬา (หรือใครจะใส่ชุดนอนมาวิ่งก็ไม่ว่ากัน)

 3. รองเท้าแตะ

 4. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม

 5. ผ้าเปลี่ยนอาบน้ำ/ ผ้าเช็ดตัว

 6. ยาประจำตัว

 7. ครีมกันแดด (ถ้าต้องการใช้)ข้อมูลอื่นๆ
 1. ในการเข้าฐานแต่ละวัน แต่งกายตามสบาย ส่วนรองเท้าก็เลือกใส่กันตามสะดวกครับ

 2. ฐานเรียน ที่พัก โรงอาหาร จะอยู่ไม่ไกลกัน สามารถเดินถึงกันได้สะดวก

 3. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมา สำหรับกล้องถ่ายรูป หรือโทรศัพท์มือถือ อนุญาตให้นำมาได้ แต่ควรดูแลเก็บรักษาให้ดี

 4. ส่วนเงิน นำมาแค่พอค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ก็พอ เช่น ค่าขนม


กรณีที่ผู้ปกครองต้องการติดต่อกับน้องๆ (ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์) ระหว่างที่อยู่ค่าย สามารถติดต่อที่โทรศัพท์มือถือเบอร์กลาง 083-903-9956 และเพื่อความสะดวกในการตามตัวและไม่รบกวนน้องๆ ในเวลาทำกิจกรรม จึงขอกำหนดเวลาโทรฯครับ คือให้ผู้ปกครองโทรฯติดต่อช่วงเวลา 8.00-9.00 น . ,12.00-13.00 น . และ 17.00-19.00 น . ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หากมีข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณแสงรวี โทร . 083-903-9956 https://www.smartdcamp.com/smartiqcamp.html