กิจกรรมครบวงจร
สมาร์ท-ไอ
เรียนท่านผู้ปกครองและผู้สนใจทุกท่าน สมาร์ท-ไอ ขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ มาเข้ารับชม การบรรยายเรื่อง Social Emotional Learning ทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม คือ ความสามารถที่อยู่โดยรอบแกนของการเรียนรู้ เช่น การอ่าน การเขียน และ คณิตศาสตร์ เป็นทักษะที่ช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และเป็นหัวใจของการปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม วันที่ 8 สค 63 เวลา 10.00 - 13.00 น