กิจกรรมครบวงจร
Wattanasatit.com ทัศนศึกษานักเรียน แหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่ ท่องเที่ยว
บริษัท วัฒนาสาธิต ซทัดดี้ ทัวร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจนำเที่ยวการศึกษาดูงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับชั้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ในต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียน โดยคณะผู้ชำนาญการณ์ซี่งมากด้วยประสบการณ์ในงานบริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการของ WST มีลูกค้าให้ความไว้วางใจมาใช้บริการกับเราเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยความพึงพอใจ ปัจจุบัน บริษัท วัฒนาสาธิต ซทัดดี้ ทัวร์ จำกัด ได้ขยายงานโดยเปิดบริการนำเที่ยวจัดทัศนศึกษาภายในประเทศ สำหรับนักเรียนและอาจารย์ จองห้องพัก จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จัดโปรแกรมนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทีมงานทุกคนของ WST มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการท่านคณาจารย์ ในการจัดทัศนศึกษาสำหรับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนของท่าน ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้และมอบความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตลอดการเดินทาง ในโอกาสนี้ ทาง WST จึงใคร่ขอนำเสนอโปรแกรมทัศนศึกษาสำหรับคณะครู อาจารย์และนักเรียน ดังรายละเอียด และใบเสนอราคาที่แนบมาพร้อมกันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและมีโอกาสให้บริการท่านผู้อำนวย คณะครู และนักเรียนของท่าน