กิจกรรมครบวงจร
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
บริษัท ท่องโลกกว้าง จำกัด ให้บริการจัดทัศนศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด สำหรับน้องๆนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา คณะครู โดยทีมงานคุณภาพมากด้วยประสบการณ์ เราพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ มอบความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมสันทการต่างๆตลอดการเดินทาง ขอขอบ...
แทรเวล ฟอร์ ทูเดย์ เชื่อ และ ยึดมั่นในหลักของการส่งเสริม การเรียนรู้ โดยประสบการณ์ เราจึง มุ่งมั่นทุ่มเท บริการ ด้าน ทัศนศึกษา เพื่อการเสริมสร้าง เยาวชน ให้มี ความรู้ประสบการณ์ นอกชั้นเรียนมากที่สุด นอกจาก นักศึกษา จะได้รับความรู้ จากบทเรียน ตำราเรียน แล้ว การได้ออกไปสัมผัส ยัง สถานที่ จริง ยังมี...