กิจกรรมครบวงจร
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ดดูเทนเมนท์ โกลบอล ซัคเซส (อีจีเอส) ประกอบกิจการสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลที่มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความได้เปรียบในโลกการแข่งขัน ...