กิจกรรมครบวงจร
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
The power of the collaborative working. พลัง.... ของการทำงานเป็นทีม ทุกองค์กร ที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนใหญ่จะมี บุคคลากรที่รู้ เข้าใจ และเข้าถึงการทำงานระบบทีม และเป็นทีม การส่งเสริมให้บุคลากร ได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึง ธรรมชาติของคนอื่น และการทำงานเป็นทีมได้นั้น จะช่วยลด ปัญหา ความขัดแย...