กิจกรรมครบวงจร
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
เพาะ - กล้า - เด็กไทย พื้นที่แห่งชีวิต ที่ส่งต่อแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และวิถีไทย ให้เด็กไทยเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง พร้อมเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ดีงาม จากรุ่นสู่รุ่น
ค่ายลูกเสือ จัดสัมมนา จัดกิจกรรมสันทนาการ หอประชุม ที่พักผ่อน จุดถ่ายภาพสวยงาม โทร: 081 900 2813 พิกัด:https://goo.gl/maps/gtRS7zj6BKAuzNkS8
บริการค่ายลูกเสือ ประชุมสัมมนา งานเลี้ยง งานแต่ง พิกัด: https://goo.gl/maps/EfGTDbZ4A2QjRwzj6
Sansiri Backyard @T77 Community "คอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน - The Co-Growing Community for Sustainable Urban Living." เดินทางมายังโครงการ : https://g.page/sansiri-backyard-t77-community เปิดพื้นที่ให้เข้าชมฟาร์มได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าเข้า ตั้งแต่ 09:00-18:00 น. #รอบกิจกร...